09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,605,000
 • Bán 5,726,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23100.00
 • AUD17682.18
 • CAD19001.47
 • CHF25402.79
 • CNY3626.19
 • DKK3760.09
 • EUR27999.95
 • GBP32589.78
 • HKD3008.73
 • INR321.20
 • JPY211.78
 • KRW21.38
 • KWD79296.84
 • MYR5583.09
 • NOK2756.66
 • RUB353.21
 • SAR6358.38
 • SEK2771.86
 • SGD17373.50
 • THB735.00
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền