09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,605,000
 • Bán 5,726,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23120.00
 • AUD17569.60
 • CAD18895.60
 • CHF25422.09
 • CNY3635.13
 • DKK3753.79
 • EUR27956.55
 • GBP32510.66
 • HKD3012.35
 • INR322.16
 • JPY212.86
 • KRW21.43
 • KWD79400.23
 • MYR5609.24
 • NOK2737.28
 • RUB350.41
 • SAR6366.84
 • SEK2751.34
 • SGD17379.35
 • THB740.84
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền