09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,462,000
 • Bán 5,564,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23160.00
 • AUD17789.86
 • CAD18586.08
 • CHF25323.11
 • CNY3591.63
 • DKK3758.32
 • EUR27990.96
 • GBP32042.36
 • HKD3012.38
 • INR319.73
 • JPY215.27
 • KRW21.67
 • KWD79295.47
 • MYR5634.59
 • NOK2771.72
 • RUB332.65
 • SAR6377.72
 • SEK2749.46
 • SGD17470.53
 • THB746.84
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền